تاخیر در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

 آذین : سلام ! اینجانب تمامی مراحل بیمه بیکاری را انجام داده ام . پیامک از بیمه آمد و مراجعه کردم ، گفتند که فقط 4 رو از  اردیبهشت که طبق قرارداد شما بوده واریز نشده است . حال باتوجه به آنکه کارفرما بسیار بدحساب در پرداخت بیمه های پرسنل می باشد اگر واریز بیمه اردیبهشت که تا آخر خرداد زمان دارد را به تیرماه موکول کند ، من باید همچان منتظر واریز بیمه 4 روز باشم ؟ در روال کاری بنده مشکلی ایجاد می کند ؟

1.     البته به احتمال زیاد کارفرما پرداخت می کند چون به ضرر خودش است و اگر در تیرماه پرداخت کند جریمه می شود .

2.     تا حق بیمه مربوطه پرداخت نشود بیمه بیکاری شما برقرار نمی شود .

نظرات