دریافت حقوق پدربزرگ بعد از فوت

 سلام خسته نباشید! پدر بزرگ من سال ۷۰ فوت شدند. مادر بزرگم می‌گرفت حقوق ایشان را که سال ۸۹ فوت شدند. من هم شوهرم سال ۹۲ فوت شدند. بیمه هم نبودند. بچه ام دارم. پدربزرگم بیمه شرکت نفت دارند. من تحت پوشش کمیته هستم. مستاجر از نظر مالی کم آوردم. میتوانم مال پدربزرگم رابگیریم حقوق. پدر منم فوت شده است؟ 

اگر بخواهید حقوق ایشان را بگیرید باید در زمان حیات ایشان یا مادربزرگتان تحت کفالت آنها بوده باشید وگرنه به شما تعلق نمی گیرد. 


نظرات