آیا به عنوان شغلی کارگر ساده سختی کار تعلق می گیرد؟

 خیلی ممنونم از راهنمایی شما فقط ببخشید عنوان شغلی چه تاثیری  دارد؟ تا سال ۹۴ کارگر ساده و از سال۹۴ به بعد اپراتور رد شده است. وکیل خوبی در این زمینه در تبریز میشناسین معرفی کنین؟ متشکرم؟ 

اگر عنوان شغلی کارگر ساده رد شده باشد تامین اجتماعی به هیچ وجه قبول نمی کند. یعنی حتی اگر سختی کار مورد تایید اداره کار باشد باز هم تامین اجتماعی قبول نمی‌کند و شکایت به دیوان هم تاثیر خاصی ندارد. بنابراین بهترین کار این است که ابتدا عنوان شغلی تان را اصلاح نماید. در تبریز وکیل نداریم.


نظرات