شکایت از استارتاپ

 وکیلی : در شرکت استارآپی مدیر پروژه بودم و قرار بود 10 درصد از سود فروش با من به اشتراک گذاشته شود . به همین دلیل خیلی از حد عادی کمتر حقوق می گرفتم اما درصد سود همم بهم داده نشد . بیمه نشدم و فروردین قراردادم تمام شد . من بیشتر موندم و استعفامم رد کردم اما اونها تهدیدم کردند که اگر بروم سفته ام را به اجرا می گذارند . من از شرکت رفتم و یک تبلت به صورت امانی از اموال شرکت دست من مانده است . بهشون گفتم اگر تسویه درست انجام بشود  می آیم برای تحویل در غیر این صورت قانونی اقدام می کنم . الان می توانم ازشون بابت اجرا گذاشتن سفته شکایت کنم ؟ اگر اجرا گذاشته اند که شما باید بروید از خودتان دفاع کنید . بهتر است ان است از طریق درگاه الکترونیک قضایی درخواست بازگشت سفته تان را بدهید و اگر ندادند شما هم به صورت همزمان شکایت کنید مبنی بر بازپس گیری سفته تان . ضمنا در اداره کار هم بابت حقوق و مزایای تان شکایت کنید . البته امیدوارم استارتاپ تان مکانی داشته باشد و قراردادی هم امضاء کرده باشید تا در اداره کار دچار مشکل نشوید .

جدیدتر قدیمی تر