دیه از بین رفتن موی سر

سحر رضازاده : سلام ! در درگیری موهایم را کشیدند. خال خال کچل شده است . دیه دارد یا نه  ؟بله دیه دارد . درصدش را به نسبت پوست سر حساب می کنند و هر درصد معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان دیه دارد .

نظرات