آیا جبهه در حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی تاثیر مثبت دارد؟

 سلام! لطفا راهنمایی فرمایید. 

1-  کارمند اداره بودم سال ۱۳۹۷ بازنشسته شدم. 2- میزان سه چهارم سربازی بالای۶ماه جبهه دارم.3- و بعد از بازنشستگی احراز جانبازی ام تایید شد. آیا بابت جبهه و جانبازی تامین اجتماعی  از نظر حقوقی نباید افزایش داشته باشم ؟ چون بعد از بازنشستگی داوطلبی  جبهه سربازان تایید شد؟ 

بابت جبهه مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود و سوابق تان زیاد می شود و روی حقوق بازنشستگی تان افزایش می یابد. بهترین کار این است که درخواست اصلاح حکم بازنشستگی دهید. قانونا حق شماست. درخواست تان را به شعبه بیمه بدهید.


نظرات