مبلغ پرداختی تامین اجتماعی بابت هزینه عینک

 میخواستم ببینم این که میگن به هر نفر یه عینک رایگان میدن از طریق بیمه تامین اجتماعی درسته؟

نه چنین چیزی درست نمی‌باشد. تامین اجتماعی بابت عینک کمک هزینه معادل 450 هزار تومان پرداخت می‌کند که آن هم چند سال یک بار و با ضوابط خاص پرداخت می‌شود.


جدیدتر قدیمی تر