درخواست ازکارافتادگی به علت تنگی کانال نخاعی

 سلام! من بیمه روستایی وعشایرم. ده سال سابقه ی بیمه دارم. دست راستم طی حادثه تراکشنال کشیده شد و خوب نشده و گردنم تنگی کانال نخاع گردن دارم. درخواست کارافتادگی بکنم کارافتادگی من تایید میشه ؟ ممنون؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که به نظر نمی‌رسد با مواردی که گفتید از کار افتاده کلی شوید. کمیسیون پزشکی بیمه شدگان روستایی و عشایر در کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود و بر اساس کتابچه تعیین درصد از کار افتادگی سازمان تامین اجتماعی بابت تنگی کانال نخاعی از کار افتاده کلی نمی‌شوید.


نظرات