دیه شکستگی فک

 امیر : با سلام  خدمت مشاور محترم ! بنده در حین کار آسیب از ناحیه فک صورتم شدم و اول اداره کار کارفرما را مقصر حادثه صد درصد گرفته و ایشان اعتراض کرده و رفت کارشناسی سه نفره و نظر کارشناسی سی درصد من مقصر شدم کارفرما 70درصد مقصرشده است . دادیار به من گفت باز می خواهند اعتراض کنند به کارشناسی 5 نفره می رود ؟!

به نظر شما بنده چکار کنم اعتراض کنم یا نه ودیه بنده 6 درصد است چقدر کم می شود ؟ بابت 30درصدی که محکوم شدم مرسی بابت زحماتتان سپاسگزارم ؟

1.     به نظر من اعتراض نکنید و منتظر نتیجه بمانید . البته اگر اعتراض به نفع آنها باشد هزینه از شما گرفته می شود بنابراین هر مدرکی از حادثه اعم از بیمارستانی و نظر کارشناس اولیه دارید به هیات 5 نفره ارائه کنید .

2.     بابت 30 درصد 1.8 درصد دیه کم می شود معادل 4 میلیون و 860 هزار تومان

جدیدتر قدیمی تر