درخواست ازکارافتادگی کارمندان صندوق بازنشستگی کشوری

 با سلام! من خدمات درمانی هستم فکر کنم بازنشستگی کشوری محسوب میشه ؟ لطفاً جواب بدید که شما هم وکالت می گیرید اگر بخواهم کارهای بازنشستگی و از کارافتادگی را برایم انجام بدید؟ که نتیجه بگیرم؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که بله وکالت از کار افتادگی کارمندان سازمان بازنشستگی کشوری را هم می‌گیریم. البته ابتدا قرارداد می‌نویسیم و بعد از امضای قرارداد کارهایمان را شروع می‌کنیم و بعد از به نتیجه رسیدن هزینه مان را می‌گیریم. هزینه ما هم ۲۵ میلیون تومان میشود.


جدیدتر قدیمی تر