افزایش حقوق سال 1403چقدر است؟

 با سلام. به نظر شما با توجه به تجربه ای که دارید افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال 1403 چقدر می باشد؟ 

افزایش حقوق کارمندان که در سال 1403 حدود 20 درصد تعیین شده است. منظور از کارمندان هم کارمندان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است. اما در مورد کارگران هنوز مشخص نشده است. در مورد کارگران معمولا تا آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ در این زمینه در کمیته‌ای که متشکل از نماینده  کارگران،  نماینده کارفرمایان و نمایندگان دولت می‌باشد. در این زمینه چانه زنی می‌شود. با توجه به تجربه‌ای که من در این زمینه دارم افرادی که حداقل حقوق کارگری را دریافت می‌کنند احتمالاً حدود ۳۰ درصد و در سایر سطوح حدود ۲۰ درصد به علاوه مبلغ مشخصی که ثابت می باشد دریافت می کنند.


جدیدتر قدیمی تر