رد درخواست برقراری حقوق سه پنجم برای خانواده تحت تکفل نیروی نظامی و انتظامی

 رای سه پنجم من بدوی هست. میگن این تجدیدنظر نداره! مستقیم با برگ صورتجلسه باید بری دیوان عدالت اداری؟ میگن عاله تحت تکفل باید شکایت کنه. فعلا دارم داخل کل ارتش زور میزنم که یک جوری اوکیش کنم. میترسم برم‌ دیوان عدالت هم‌ شکایت کنم به نفع نیروی دریایی رای بده بعد دیگه هیچ کاری نمیشه کرد؟ برای اولین بار داخل نیروی دریایی تواین کمیسیون واسه همه این رای رودادن؟ 

شما تلاشتان را بکنید. ولی به نظر من نهایتا کار به دیوان عدالت اداری می کشد. به نظرم در دیوان به نتیجه میرسد ولی خیلی طول می کشد. آنها هم می خواهند این فرآیند کمی طول بکشد و یا در مواردی حتی برقرار نشود تا افراد زیاد تمایلی به خروج از نیروهای نظامی نداشته باشند. در مجموع به نظرم دارند اذیت می کنند که برای دیگران درس عبرت شود.


نظرات