دیه شکستگی پاشنه پا

 سلام! خسته نباشید! میخواستم بپرسم دیه شکستگی نوع ۱و۲ پاشنه پا چقدر است؟ممنون؟ 

شکستگی نوع 1 و نو2 را تفاوت شان را نمی دانم. دیه شکستگی پاشنه پا 8 درصد دیه کامل اسن معادل 72 میلیون تومان به نرخ دیه سال 1402


نظرات