آیا پرداخت عیدی و سنوات اجباری می باشد؟

 آیا بیمه کارگر باید حتما اجباری باشد؟ مثلا اگه ۹میلیون حقوق میگیره چقدر از حقوقش کم میشود؟ آیا باید حتما عید و سنوات به کارگر بدهیم و اگر ندهیم مشکلی پیش می آید؟

اگر شما کارگر دارید و می‌خواهید بیمه‌اش کنید باید ۷ درصد از حقوقش را کم کنید و ۲۳ درصد حقوقش را هم خودتان اضافه کنید و به عنوان حق بیمه پرداخت کنید. طبق قانون عیدی و سنوات کارگر را باید در پایان سال پرداخت کنید. اگر ندهید ایشان می‌تواند به اداره کار شکایت کند حالا اینکه شکایت کند یا نه به عهده خودش می‌باشد.


جدیدتر قدیمی تر