کمیسیون پزشکی بیمه روستاییان و عشایر

 سلام من 10 سابقه پرداخت بیمه روستایی دارم الان سرطان روده گرفتم برای پیگیری از کار افتادگی چکار کنم؟ در سامانه بصورت غیر حضوری یا حضوری باید باشد؟ کدوم آدرس یا سازمان؟

برای درخواست از کارافتادگی در بیمه روستاییان باید به دفتر بیمه روستاییان در مرکز استان مراجعه کنید و فرم های از کار افتادگی را بگیرید و توسط پزشک معالج تان تکمیل کنید. دقت کنید که باید تمام بیماری‌های مربوطه را ذکر کنید و هر بیماری با توجه به تخصص پزشک مربوطه تکمیل گردد یعنی اینکه برای هر بیماری و هر پزشک یک فرم جدا بگیرید. این فرم‌ها را تکمیل کرده و به دفتر بیمه روستاییان ارائه دهید. دفتر بیمه روستاییان هم این فرم‌ها برای کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی ارسال می‌نماید تا نهایتاً کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی در این زمینه رای دهد و رای شما را به بیمه روستاییان ارسال نماید .


نظرات