سن بازنشستگی جدید طبق قانون تامین اجتماعی

 سلام وقت بخیر! یه سوال داشتم. آیا در قانون جدید باز هم سی سال بیمه پنجاه سال است یا تغییر کرده است؟

نه این قانون تغییر کرده است. با توجه به میزان سابقه‌ای که دارید افزایش یافته است. اگر سابقه نداشته باشید تا ۴۵ سال هم افزایش یافته است. البته اگر 62 ساله شوید با هر سابقه ای باشید می توانید بازنشسته شوید.


جدیدتر قدیمی تر