بیمه مناسب برای افراد خارج از کشور

 سلام نیاز به مشاوره دارم؟ میشه لطفا پاسخ بدید؟ بیمه ای مخصوص افراد خارج از کشور است؟ که درمان نداشته باشه و فقط بیمه بازنشستگی داشته باشد؟

بیمه مشاغل آزاد بهترین گزینه در این زمینه است. شما می‌توانید در ۱۰ سال یا ۵ سال پایانی حق بیمه‌تان را به مرور بیشتر کنید تا بتوانید بازنشستگی بیشتری بگیرید از این نظر فرقی بین بیمه مشاغل آزاد با بیمه اختیاری و حتی بیمه‌های اجباری نیست به شرطی که در یک دوره زمانی مشخص به صورت پیوسته و منظم حق بیمه بیشتری پرداخت کنید. در حقیقت بیمه افراد خارج از کشور که توسط سازمان تامین اجتماعی تبلیغ می‌شود همین بیمه مشاغل آزاد است که در داخل هم وجود دارد کافی است شما بخش هزینه‌های درمانی را پرداخت نکنید .


نظرات