اعتراض به رای کمیسیون بدوی داخلی

 سلام وخسته نباشین! ببخشین اگه یه نفر کمیسیون پزشکی شرکت کرده باشه و کمیسیون داخلی ۴۰ درصد تعیین کند بعد تشدید ضایع ببرد کمیسیون داخلی رای را صفر درصد بزند باید چکار کنیم؟

واقعا هیچ راهی ندارد. معمولا در تشدید بیماری درصد بیشتر می‌شود. احتمالاً همون تشخیص اولیه را پزشک داخلی تان ننوشته است. شش ماه دیگر مجدد در کمیسیون شرکت کنید. این تنها راه است. با تمام بیماری های تان شرکت کنید.


جدیدتر قدیمی تر