درخواست ازکارافتادگی به علت تعویض مفصل دو طرفه

 سلام! من تعویض مفصل لگن انجام دادم. مفصل لگن سمت چپم عمل کردم. یه چهار ماه دیگه باید سمت راستم را عمل کنم. دنبال یه وکیل میگردم که بیمه  از کارافتادگی بگیرم؟

با سلام. چقدر سابقه دارید؟ می توانیم کارتان را انجام دهیم. ولی بهتر است سمت راست تان را هم عمل کنید تا بتوانیم نتیجه بگیریم.با مفصل یک طرفه به سادگی نمی‌توان به نتیجه رسید. مفصل دو طرفه بهتر است.


نظرات