دیه استخوان خرد شده معیوب در سال 1403

 رباطهای جانبی بیرونی بطور کامل پاره شده ولی داخله آسیب درجه ۲ دیده است. ،مجموع این دو رباط فرمودید بین ۴ تا ۸ درصد دیه دارد یا هر کدام از اینها دیه جداگانه ایی دارد؟ استخوان درشت نی هم از قسمت زانو بطور کامل خرد شده به طوری که متخصص جراحی زانو نامه داده که حتما باید مفصل زانو تعویض شود یعنی استخوان درشت نی معیوب گردیده،آیا دیه استخوان خرد شده معیوب با استخوان سالم التیام یافته برابری میکند. در آخر شما حق الزحمه خود را بعد از دریافت دیه دریافت می فرمایید یا بعد از مراحل تشکیل پرونده اخه من پرونده تشکیل دادم و تا حالا ۲بار پزشکی قانونی طول درمان داده که بنده داخل پرونده در شورای حل اختلاف گذاشتم. ممنون میشم اگر پاسخ بفرمایید ،باز هم تشکر از راهنمایی حضرت عالی؟

هر کدام از آنها بین ۴ تا ۸ درصد دیه دارد دارد. دیه استخوان خرد شده معیوب برابر با ۱۵.۳۳ دیه کامل است. ما حق الزحمه خودمان را بعد از  پرداخت دیه پرداخت دریافت می‌کنیم.


جدیدتر قدیمی تر