اعتراض به مبلغ جریمه حق بیمه تامین اجتماعی

 بنده مغازه ابزار فروشی دارم. این مدت ۸ ماه کارگر آزمایشی اومده بود که بیماری کرونا شروع و مغازه ۳ ماه تعطیل بود و اداره بیمه هم تعطیل بود که نشد بیمه اش بکنم بعد از اون بیمه کرده بودم از ۱/ ۶ /۱۴۰۰ ؟ 

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که من شخصاً حق را به شما می‌دهم و درست می‌گویید اما واقعیت این است که بیمه تامین اجتماعی چنین مواردی را در نظر نمی‌گیرد. شما از طریق سایت تامین اجتماعی به آدرس eservices.tamin.ir  می‌توانید شکایت خودتان را ثبت کنید و منتظر بمانید تا شما را برای کمیته تعیین مطالبات سازمان که در مرحله بدوی در خود شعبه بیمه تان برگزار می‌شود فراخوانی کنند.  یعنی پیامک آن برای شما بیاید. وقتی به آنجا رسیدید فقط بحث کرونا را مطرح کنید  اگر مدرکی دارید که مغازه‌تان تعطیل بوده است را نیز ارائه کنید. در ایام کرونا شعبه‌های بیمه تعطیل نبود و بنابراین نمی‌توانید به چنین چیزی استناد کنید.  امیدوارم به نتیجه برسید.


نظرات