درخواست ازکارافتادگی به علت بیماری پسوریازیس

 در پاسخ به سوال شما  باید بگویم که بهتر است وکیل بگیرید چون شما سابقه بیمه کمی دارید و این سابقه بیمه کم باعث می‌شود که کمیسیون به سادگی شما را از کار افتاده کلی نکند. اما اگر خودتان بخواهید این کار را انجام دهید باید مدارک درمانی تان را تکمیل کنید و از طریق سایت eservices.tamin.ir ارسال نمایید . دقت کنید که از پزشکان هم باید گواهی از کار افتادگی بگیرید و هم فرم استعلام از کار افتادگی را در زمینه مربوطه از پزشکان بگیرید. اگر بیماری دیگری غیر از بیماری‌های پوستی مورد نظر نیز دارید از پزشک مورد نظرتان فرم مربوطه را بگیرید و در سامانه آپلود نمایید تا درصد آن را هم بتوانید بگیرید.

جدیدتر قدیمی تر