فروش خودروی آسیب دیده بعد از تصادف

 برای بیمه نامه میخوام وسیله مورد نظر بفروشم. بیمه خسارت هنوز نداده است. اشکالی ندارد وسيله بفروشم بعد بیمه کارهایش را انجام بدهد؟ 

قبل از اینکه وسیله را بفروشید حتماً تامین دلیل کنید یعنی اینکه خسارت خودرو مشخص باشد توسط کارشناس بیمه یا کارشناس شورای حل اختلاف که همان کارشناس دادگستری می‌شود میزان خسارات مشخص باشد.  اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد مشکلی برای فروش خودرو نخواهید داشت.


جدیدتر قدیمی تر