شکایت کارفرما از بیمه شده به علت ماده 90 قانون تامین اجتماعی

 سلام جناب این نامه دکتر منه که برام باتری گذاشته ازکارافتادگی کلی بهم داده و رفتم کمیسیون پزشکی آنها هم تایید کردند۶۶٪به بالا؟ بیمه ۲ تا نامه داد یکی برای کارفرما یکی برای دکتر. دکترم مهر امضا کرد اما صاحب کارم نه این عکس هردوشون برات میفرستم. کارفرما مظان کرد هرکی رو فرستادم امضا نکرد بیمه گفت بنویس از امضا کردن خودداری کرد منم نشستم و تمام شد. بعد یکی دو ماه دوباره یه نامه بیمه داد که صاحب کارم ترک کار موبزنه ترک کار و امضا کرد و مهر زدو من هم تحویل بیمه دادم. 

درضمن نامه که بیمه داده بود مهرنکرد یکی مثل اون نامه خودش تایپ کرد و مهر و امضا کرد. گذشت بعد چند ماه یه جریمه اومد براش. ما گفتیم به صاحب کار بیا اعتراض بزن کم میشه بعد قسطی میکنیم من میدم. این آقا این کار را نکرد رفت برای من شکایت کرد که بیمه صوری بوده است. از بیمه بهم زنگ زدند گفتند مدرک هرچی داری بیار. منم رفتم بانک پرینت گرفتم حقوق که از طرف شرکت میزدند به حسابم. تو پرینت بود و یک چک که در وجه شرکت نوشته بودم دادم تحویل بیمه حالااومده میگه من ترک کار به این آقا ندادم این اقا رفته جعل کرده دادگاه فرستاده پیش یه سرهنگ سرهنگ رفته کارشناسی کرده گفته مهر همونه اما امضا نه بهشون گفته مهرکجاست گفتند مهر گم شده حالا این دو تا برگه  اومده برام که تا۷روزدیگه بیا شعبه دادگاه.

این۲تاحکم آخر که اومده. اینا محبت کنید بخونید و شمارابه قران قسم میدم من درسته مریض هستم اما وضع مالیم خوبه قسمت دادم یه شماره کارت برام بفرست که من یه مبلغ واریز کنم. ممنونتم قسم قران دادم شماره کارت بفرست. ممنونم خیلی آقایی. در ضمن الانم بازنشست شدم و حدود یک سال است حقوق میگیرم؟ 

حقوق بازنشستگی شما دیگر قطع نمی‌شود. چون برقرار شده است و سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند مگر با حکم دادگاه حقوق شما را قطع کند. جریمه ایشان یعنی کارفرمای شما طبق ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی بوده است و جریمه زیادی هم احتمالاً می‌تواند باشد. ی حداقل ۵۰۰ میلیون تومان می‌تواند باشد و تا یک میلیارد یا بیشتر هم می‌تواند برود. بنابراین شما نمی‌توانید این مبلغ را قسطی پرداخت کنید. و بگویید جعلی در کار نبوده است. ایشان هیچ کاری نمی‌تواند در دادگاه پیش ببرد.


جدیدتر قدیمی تر