درخواست ازکارافتادگی به علت سرطان خون دی ال بی ال

 سلام  شبتون بخیر! عذر خواهی میکنم شمارتون رو از اینترنت پیدا کردم. بنده دو ساله که به سرطان خون دی ال بی ال بدخیم با گرید ۴ مبتلا شدم .چند سال سابقه تامین اجتماعی دارم.خواستم ببینم میتونم از کار افتادگی بگیرم؟

بیماری تان که شامل از کار افتادگی می‌شود ولی سابقه بیمه پردازی تان هم بسیار مهم است. باید سابقه بیمه پردازی مناسبی داشته باشید تا بتوانید بازنشسته شوید و بیماری تان هم در دوران بیمه پردازی تان باشد. در مجموع کار ساده‌ای نیست.  


جدیدتر قدیمی تر