آیا مبلغ حق بیمه صندوق اول در انتقال سابقه بیمه به نرخ روز محاسبه می شود؟

 بنده دارای ۷۸ ماه سابقه در صندوق نیروهای مسلح هستم. از سال۶۶ تا ۷۲ برای انتقال آن به تامین اجتماعی که ۲۶ سال سابقه تامین اجتماعی دارم اقدام نمودم. با توجه به حقوق سالهای مذکور مجموع کشور بازنشستگی من در ن م ۴۰۸۰۰ و سهم ن م ۴۰۸۰۰ بود مجموع ۸۱۶۰۰ تومان. تامین اجتماعی فیش صادر کرده که مجموع ۸۱۶۰۰ از ن م به تامین اجتماعی واریز شود. و من بر اساس آخرین حقوق برای انتقال سوابق مبلغ ۵۲۰ میلیون تومان پرداخت کنم. در صورتی که بعد ۳۰ سال صندوق ن فقط همون مبلغ ۸۱۶۰۰ تومان را واریز کند!!! در این خصوص کمک و راهنمایی میخوام. ۷۸ ماه سابقه معادل ۶/۵ سال؟ 

در قانون جدید انتقال سوابق که الان اجرایی شده است حق بیمه‌ای که نیروهای مسلح باید برای شما پرداخت کنند بر اساس سود اوراق قرضه که هر ساله توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود به نرخ روز محاسبه می‌شود. بنابراین این حق بیمه باید به نرخ روز محاسبه شود و مابه التفاوت که مبلغ کمی می‌شود توسط شما پرداخت شود. بنابراین شما مجدداً باید به بیمه نیروهای مسلح مراجعه کنید و بخواهید که بر اساس قانون جدید حق بیمه شما که به صورت سپرده در بیمه نیروهای مسلح موجود می‌باشد محاسبه شود. اگر از چنین کاری استنکاف کردند تنها راهی که دارید شکایت به دیوان عدالت اداری می‌باشد.


جدیدتر قدیمی تر