شعبه بیمه تامین اجتماعی انتقال سابقه بیمه را قبول نمی کند؟

 سپاس فراوان. سال گذشته به شعبه تامین اجتماعی کیش مراجعه و بهانه جویی کردند و کتبی هم نامه نوشتم. دو دلیل غیر موجه مطرح کردند که تخلف آشکار بود. ناگزیر به دیوان عدالت اداری دادخواست دادم. ایراد شکلی گرفتند که چرا نیروهای مسلح به عنوان یکی از خواندگان تصریح نشده است و قرار رد دعوی صادر شد. به استدلال بنده مبنی بر موافقت نیروهای مسلح و اساسا تصویب آن با پیشنهاد نیروهای مسلح بوده  شعبه تجدید نظر موافقت نکرد و رای شعبه بدوی تایید شد. بنده در آستانه ارائه رساله دکتری حقوق خصوصی هستم و در آستانه اخذ پروانه وکالت می باشم و روزانه در مباحث حقوقی فعالم. متاسفانه شعب دیوان عدالت آرای متعارض در این رابطه صادر نموده، به دیوان خیلی بدبینم؟ 

شاید بهتر بود در همان زمان  بر اساس ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری به رای شعبه تجدید نظر اعتراض می‌کردید. حالا به نظر من حق بیمه تارا از یک شعبه دیگر پرداخت کنید و دوباره مجدداً درخواست دهید. بته بهتر بود دلایل غیر موجه شعبه را می‌گفتید تا ببینم می‌توان کاری کرد یا نه؟ شعب دیوان عدالت اداری در تمامی زمینه‌ها آرای معارض می‌دهندکه خیلی از آنها با رای وحدت رویه درست می‌شود و آنها که اهمیت کمتری دارد درست نمی‌شود.


جدیدتر قدیمی تر