وکیل ارزان برای بازنشستگی تامین اجتماعی

 سلام وقت بخیر جهت مشاوره پرونده بیمه در بایگانی راکد تامین اجتماعی و مراحل سابقه و بازنشستگی درخواست مشاوره و تماس دارم. با تشکر؟ از شعبه ۲۵ بیمه درخواست بازنشستگی کردم. با بیش از ۳۰ سال سابقه بیمه حالا برگه ای به من دادند که سال ۱۳۸۲ که بیمه بیکاری از شعبه ۲۴ گرفتم باید مستندات در پرونده اسکن شود که به شعبه ۲۴ که رفتم گفتند پرونده در بایگانی راکد شهرری است. می خواستم بدانم شما در شعبه های بیمه این امور را هم پیگیری می فرمایید؟

بله پیگیری می کنیم. قرارداد می بندیم و دنبال کار می رویم. البته نمی دانم چه نیازی به مستندات بیمه بیکاری برای بازنشستگی شما است؟ اگر همان موقع بیمه بیکاری تان تایید شده باشد و سابقه‌تان در سیستم ثبت شده باشد دیگر دلیلی برای مدارک موجود نیست. ضمناً چه جور مدارکی می‌خوهند؟  باید مشخص شود.  در هر صورت در خدمت هستیم.


جدیدتر قدیمی تر