درخواست ازکارافتادگی به علت آسیب به ترقوه و مشکلات قلبی

 سلام. بیست سال سابقه بیمه دارم. موقعی که سکته کردم خوردم زمین کتفم آسیب دیده ترقوه ام ترک برداشته است. از دکتر ارتوپدی نامه دارم. همزمان با درمان قلبم دکتر قلبم گفته چهل و پنج درصد است آسیب دیده ای. شما انجام میدهید؟ کار بیمه را؟ هزینه اش را می فرمایید چقدر میشود؟ 

شاید بتوان پرونده مناسبی برای شما تشکیل داد و کارتان را به نتیجه رساند. البته بستگی دارد در کدام شهر زندگی می کنید و شعبه بیمه تان کدام می باشد. هر چه سابقه بیشتری داشته باشید کمک بیشتری در این زمینه می کند. ما اگر کارتان را به نتیجه برسانیم و ازکارافتادگی کلی شما را بگیریم 30 میلیون تومان در پایان کار دستمزد می گیریم. البته ابتدا قرارداد می نویسیم و در پایان دستمزد مان را می گیریم.


جدیدتر قدیمی تر