کارمند دولت باید ۱۷۶ ساعت کار رو مبنا قرار بده یا ۴۴ ساعت؟

 طبق قانون کار یک کارمند دولت باید  ۱۷۶ ساعت کار رو مبنا قرار بده یا ۴۴ ساعت؟

طبق قانون کار اگر کسی مشمول قانون کار باشد و در ارگان‌های دولتی کار کند باید هفته‌ای ۴۴ ساعت کار کند. که معمولاً ماهیانه بین ۱۷۶ تا ۱۹۲ ساعت تفاوت است و معمولاً ۱۹۲ ساعت حساب می‌شود. اما برای کارمندان معمولا به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند که این ۴۴ ساعت در طول هفته محاسبه شود و دیگر جمع ساعت در ماه در نظر گرفته نمی‌شود. مثلاً ۵ روز در هفته و هر روز ۸ ساعت و ۴۵ دقیقه کار. یا ۶ روز در هفته و هر روز ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه کار. یعنی برای کارمندان ارگان‌های دولتی و در بسیاری موارد همان کارگران شیفت را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که هفته ۴۴ ساعت کار انجام پذیرد.


جدیدتر قدیمی تر