آیا پرداخت دیه قسطی یوم الاداء است؟

 بنده محکوم به پرداخت قسطی دیه به مبلغ ماهیانه یک دهم یک درصد دیه کامله که ماهیانه ۹۰۰ هزار تومن میشه هستم. با توجه به اینکه مبلغ جدید دیه یک میلیارد و دویست میلیون تومن شده، در سال جدید ماهانه همان ۹۰۰ هزار تومن رو باید پرداخت کنم یا یک میلیون و دویست هزار تومان؟

ماهانه باید همان 900 هزار تومان را پرداخت کنید. چون دیه بر اساس حکم قاضی مشخص می شود و حکم قاضی هم براساس دیه همان سال صادر می شود. نگران نباشید. اگر تاخیر در پرداخت دیه داشته باشید قاضی می توان به نرخ دیه امسال مجددا برای تان دیه را در نظر بگیرد.


نظرات