درخواست ازکارافتادگی به علت عمل قلب باز

 سلام میبخشید مزاحم شدم. بنده درسال۹۴ آنژیو شدم و عمل باز شدم قلب انجام شده و همین طور یک بار هم سال پیش دوباره آنژیو شدم و دیسک کمر و دیسک گردن دارم. گردنم رومل کردم پلاتین داره وای اف قلب من هم ۳۰هست. تو کمیسیون شرکت کردم ولی گفتن ازکارافتادگی کلی نیستی میتونید به من کمک کنید؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که باید رای شما را ببینم تا بتوانم در این زمینه نظر دهم.  ببینم چند درصد گرفته اید و در کمیسیون کدام شهر شرکت کرده اید. همچنین سابقه بیمه پردازی شما در این زمینه مهم است و اینکه عمل قلب باز تان آیا در زمان بیمه پردازی شما بوده است یا نه؟ این نکته که آیا در معاینات قبل از استخدام یا بیمه شدن این بیماری را با خود داشته‌اید یا نه؟  تمامی این معیارها مهم می‌باشد و باید این اطلاع را داشته باشم تا ببینم می‌توانم به شما کمک کنم یا نه؟


جدیدتر قدیمی تر