درخواست ازکارافتادگی به علت شکستگی مهره های کمر

 با سلام و تشکر. بیمه بنده اختیاری ۱۸ درصد هست که ماهانه میریزم و حادثه در تو خیابان بوده است. دوما.من ۱۹ ممیز یک را استفاده نکردم چن دیدم فایده نداره ۱۰روز حقوق. حالا با چه عنوانی درخواست از کار افتادگی بدهم؟ آیا ۳ تا مهره کمر از کار افتاده کامل هست یا نیست؟ آیا ۳ مهره شکسته کمر از کار افتاده کامل یعنی بالای ۶۶ درصد می‌شود یا نه؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که بابت سه ماهه کمر شما نمی‌توانید از کار افتادگی کلی شوید. بیمه اختیاری هم حوادث ناشی از کار را پشتیبانی نمی کند و بنابراین شما نمی‌توانید غرامت نقص عضو و یا از کار افتادگی جزئی بگیرید و تنها راهی که دارید باید از کار افتاده کلی یعنی بالای ۶۶ درصد شوید. بابت شکستگی کمر هم از کار افتادگی کلی نمی‌دهد و عملاً از این ناحیه نمی‌توانید به نتیجه برسید.


جدیدتر قدیمی تر