آیا به خودروهای قدیمی افت قیمت تعلق می گیرد؟

 سلام. آیا پراید مدل ۱۳۹۷ از افت قیمت برخوردار است یا نه؟ ممنونم؟ 

با سلام. در پاسخ به سوال شما باید بگویم که افت قیمت خودرو ارتباطی به سال تولید خودرو ندارد. بنابراین اگر خودرو از قسمتی که آسیب دیده است قبلاً تصادف نکرده باشد افت قیمت به آن تعلق می‌گیرد. البته هر چه خودرو مربوط به سال‌های دورتر باشد افت قیمت کمتر می‌شود اما در هر صورت افت قیمت تعلق می‌گیرد.


جدیدتر قدیمی تر