دیه مسدود شدن رگ چند درصد است؟

سلام میتونید به من کمک کنید برای قصور پزشکی باید وکیل داشته باشيم یا نه امکان دارد خودمان بدونه وکیل دیه مطالبه کنیم. آنژیوکت سرم شکسته و توی رگ باقی مانده رگم مسدود شده چقدر دیه تعلق میگیره؟ ممنون میشم اگر جواب بدید؟ 

خودتان هم می‌توانید پیگیری کنید.وکیل هم می‌تواند. ولی آنقدر دیه به شما تعلق نمی‌گیرد که بتوانید هزینه وکیل را بدهید. به نظرم بین ۵ تا ۱۰ درصد دیه تعلق می‌گیرد. یعنی بین ۴۵ میلیون تومان تا ۹۰ میلیون تومان .البته این حدس من است و ممکن است با توجه به عوارض آن بیشتر هم شود. ولی پزشکی قانونی معمولاً طرف پزشکان را می‌گیرد.

جدیدتر قدیمی تر