درخواست ازکارافتادگی در کمیسیون پزشکی صنعت نفت

 سلام! من عرض کردم براساس اعتراض من موضوع دوباره در کمیسیون پزشکی نفت مطرح شد و رای از کارافتادگی جزئی دادند. اگر دیوان رای بدهد دوباره مطرح کنند شاید مطرح کنند ولی همان رای را بدهند . اما من می خواهم  دیوان درستی و غلط بودن رای را بررسی کند ، برای این منظور چه باید کرد ؟

خدمت شما گفتم دیوار هیچ وقت وارد بحث تخصصی کمیسیون‌ها نمی‌شود. یعنی نه نیروی این کار را دارد و نه از نظر قانونی می‌تواند چنین کاری انجام دهد. دیوان نهایتاً پرونده را به همان کمیسیون پزشکی ارجاع می‌دهد که در بیشتر مواقع یعنی ۹۰ درصد همین گونه است و در ۱۰ درصد دیگر ممکن است به کمیسیون‌های دیگر ارجاع دهد که کمیسیون‌هایی همعرض نام دارد. و ممکن است در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی دیگر تشکیل شود. شاید تنها راهی که داشته باشید این است که پرونده‌تان به یک کمیسیون دیگر ارجاع شود. مثلاً کمیسیون تامین اجتماعی.


نظرات