شکایت بابت مشاغل سخت و زیان آور به دیوان عدالت اداری

 این فرم نقص عضو من است و فرم درخواست سختی کار من است. همه جاهایی که کار کردم قالب‌بندی والمتوربندی کار کردم ولی  برای سختی کار قبول نشد. من 26 سال و سه ماه بیمه دارم. میخواستم ببینم میشه برام کاری کنی که با همین سابقه بازنشست بشم؟

درخواست نقص عضو تان در حد ازکارافتادگی کلی نیست و اگر بر اثر حادثه ناشی از کار باشد در حد غرامت است که ربطی به حادثه ندارد. بابت سختی کار هم که ظاهرا قبول نشده است. تنها می توان به دیوان شکایت کرد تا در بهترین حالت پرونده مجددا در کمیته مشاغل سخت و زیان آور اداره کار مطرح شود.


جدیدتر قدیمی تر