محاسبه دیه شکستگی به نرخ دیه سال 1403

 سلام وقت بخیر. استخوان بازو دست چپ ام کلا خورد شد پلاتین گذاشتن واسه همیشه. رباط بازو هم پاره شد. استخوان ترقوه ام در رفت ک باز قطعه گذاشتن داخلش واسه همیشه. خواستم حدودی بدونم چند درصد دیه میزنند؟ و اینکه برای هر بخیه جدا دیه میدهند؟

بابت استخوان بازو 10 درصد دیه در نظر میگیرند معادل 120 میلیون تومان به نرخ دیه سال 1403.بابت استخوان ترقوه اگر درمان نشود و ترقوه باقی بماند 10 درصد دیه در نظر میگیرند معادل 120 میلیون تومان به نرخ دیه سال 1403 ولی معمولا 4 درصد می گیرند معادل 48 میلیون تومان. بابت رباط بازو اگر کامل پاره شده باشد 4 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 48 میلیون تومان


جدیدتر قدیمی تر