درخواست ازکارافتادگی در کمیسیون پزشکی شرکت نفت

 سلام یعنی از حقم بگذرم ! و این بیماری پر هزینه را علی رغم اینکه سالها جهت پرداختم به صندوق تامین آتیه از حقوقم کسر کرده اند برای چنین روزی !! خودم به سختی و با گرفتن وام‌های سودی پرداخت کنم ؟ ! اگر شما بتونید کمکم کنید با اجازتون میخوام این موضوع را پیگیری کنم . بفرمایید از کجا باید شروع کنم ؟ ممنون؟

ما می توانیم پیگیری این کار را در دیوان عدالت اداری انجام دهیم. هزینه ما هم در پایان کار می‌گیریم. ولی گفته باشم این کار تا پایان سال طول می‌کشد. احتمالاً رای مثبت دیوان بررسی مجدد پرونده در همان کمیسیون پزشکی یا کمیسیون پزشکی همعرض می‌باشد.


جدیدتر قدیمی تر