شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

عدم تعلق سختی کار به پرستار سوپروایزر

 سلام اداره بیمه سلامت که سازمان دولتی هستش کارمیکنم موضوع صحبت من این هستش که به سوپروایزر سختی کار نمیدن چون به همکارهای اداره که با من همین شرایط را دارند در همان سالها  به عنوان پرستار بخش کار کردند سختی کار شامل شده است. در اداره ما که یک ارگان دولتی است خیلی از کارمندان توانستن سختی کار دورانی که در بخش خصوصی کار می کردند بگیرند. فقط اداره کار به من نداد به دلیل اینکه گفتند شامل پرستار سوپروایزر نمیشه! سوال من این است چرا سختی کار شامل تمام پرستارها حتی مترون میشه ولی شامل حال پرستار سوپروایزر نمیشه؟

بله خودم هم دیده ام. ظاهرا چون کار درمانی نمی کنند و بیشتر نقش مدیریت بیمارستان یا مرکز درمانی را در نبود مسئولین بیمارستان دارند تعلق نمی گیرد. این صحبتی است که من هم در ارگان های دیگر دیده ام.


نظرات

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

پست های پر بازدید

آدرس سایت پذیرش و نوبت دهی اینترنتی دی کلینیک ابوریحان

بیماری هایی که شامل ازکارافتادگی می شود؟

حقوق بازنشستگی بیمه روستاییان و عشایر چقدر است ؟

مراحل دریافت هزینه عینک از تامین اجتماعی

پایه حقوق وزارت کار برای دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در سال 1401 چقدر است ؟

پیگیری اینترنتی ازکارافتادگی در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی

پیگیری کد رهگیری مشاغل سخت و زیان آور با استفاده از شماره ملی

پرداخت هزینه عینک توسط تامین اجتماعی

محاسبه حقوق بازنشستگی با 15 سال سابقه

آگاهی از رای کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی