ارجاع بیماران تامین اجتماعی به مراکز خصوصی

 ارجاع بيماري كه به بيمارستان تامين اجتماعي مراجعه كرده به مطب آنهم هم حداقل دو بار و دريافت دو حق ويزيت و دو هزينه جنبي تحميلي مجاز بوده و خلاف قانون نيست؟ که منجر به ثبت نظر خیلی ضعیف در تمامی موارد هم گردید که خود جای سوال و تعجب و تاسف مضاعف نیز دارد. امیدوارم بررسی و نتیجه اعلام گردد؟

ارجاع بیماران تامین اجتماعی از  بیمارستان ملکی تامین اجتماعی به مطب شخصی در هر صورت خلاف قانون است. حتی می‌تواند اخراج پزشک متخلف را نیز در بر داشته باشد. شما اگر با چنین چیزی مواجه شدید می توانید حضوری به رئیس مرکز درمانی که در آنجا ویزیت شدید مراجعه کرده و مشکل را بگویید. اگر مشکل را حل نکردند از طریق مدیریت درمان تامین اجتماعی استان تان در این زمینه اقدام نمایید.


جدیدتر قدیمی تر