افزایش حقوق کارگران در سال 1403

 با سلام و درود خدمت شما!

1-     حقوقی که توسط دولت و وزیر کار به عنوان اداره کاری تعیین می شود برای یک کارگر ساده فاقد تخصص است یا کارگر متخصص نیز همین حقوق را باید دریافت کند؟

2-     جهت دریافت حمایت های کوتاه مدت تامین اجتماعی همانند عینک، آیا به بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تعلق می گیرد یا خیر؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم:

1-     حداقل حقوق است و برای کارگر ساده در نظر گرفته می شود ولی اجباری برای کارفرما برای  پرداخت حقوق بالاتر برای کارگر متخصص وجود ندارد .

2-     بله. به بازنشستگان هم تعلق می گیرد.

بر اساس تصمیم شورای عالی کار و براساس مشاهدات سایت بیمه جو، حقوق کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۳، ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد. از این رو، حداقل میزان حقوق برابر با ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان است. همچنین دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان است.

در حالت کلی، حقوق و مزایا کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳ به صورت زیر است:

حداقل دستمزد روزانه: ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال
حداقل دستمزد ماهیانه: ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ ریال
حق مسکن ماهیانه: ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی): ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حق اولاد برای هر فرزند: ۷.۱۶۶.۱۸۴ ریال
حق سنوات (ماهیانه): ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال
مجموع دریافتی بدون فرزند و بدون سابقه کار: ۹۴.۶۶۱.۸۴۰ ریال
جمع دریافتی با یک فرزند: ۱۰۲.۴۲۳.۲۱۲ ریال
مجموع دریافتی با دو فرزند: ۱۰۹.۵۸۹.۳۹۶ ریال
فوق العاده مزد ساعتی اضافه کاری: ۴۵۶.۲۳۷ ریال
فوق العاده مزد ساعتی شب کاری: مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
فوق‌العاده مزد هر روز جمعه کاری:  مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب معادل ۱۵% حقوق ماهیانه (حق شیفت): ۱۱.۱۰۷.۵۸۵ ریال
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر معادل ۱۰% حقوق ماهیانه (حق شیفت): ۷.۴۰۵.۰۵۷ ریال
فوق‌العاده نوبت کاری صبح-عصر یا عصر-شب معادل ۲۲.۵% حقوق ماهیانه (حق شیفت): ۱۶.۶۶۱.۳۷۸ ریال
عیدی و پاداش سال: ۱۰۶.۱۶۵.۶۸۰ ریال
سنوات (پایان کار) به شرط داشتن یک سال سابقه کار: ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال

 

بر طبق آخرین مصوبه رسمی شورای عالی کار، افزایش حقوق کارگران به شرح زیر تعیین و تصویب شده است:

دستمزد روزانه از مبلغ  ۱,۷۶۹,۴۲۸ به مبلغ ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال  افزایش یافت
بن کارگری از مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال  افزایش یافت
حق مسکن به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال  بدون تغییر باقی ماند.
حق تاهل به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال  به صورت جدید تصویب شد.
حق اولاد از ۵۳۷۰۰۰۰ ریال به ۷۱۶۶۰۰۰ ریال افزایش یافت.

نظرات