دیه شکستگی ترقوه در سال 1403

 سلام روز خوش! شکستگی استخوان ترقوه با عمل جراحی و پلاتین چند درصد دیه دارد؟ عمل جراحی پلاتین داشتیم. درصد برای بدون عمل هستش فکر کنم. فکر کنم میشه درمان با عیب؟

در این گونه موارد معمولاً ۴ درصد دیه تعیین می‌شود. اگر بگویند که شکستگی با عیب بوده است چون دیه شکستگی با عیب ترقوه 50 درصد دیه کامل است و به نرخ دیه سال 1403 معادل 600 میلیون تومان می شود معمولا پزشکی قانونی با عیب تایید نمی کند. یعنی یا 4 درصد را می دهد و یا چند درصد اضافه تر ارش در نظر میگیرد تا بیمه ها ضرر ندهند.رویه ای است که معمولا اتفاق می افتد. برای اطلاعات بیشتر این پست را ببینید. دیه شکستگی ترقوه

نظرات