اثبات سابقه بیمه در سال های قبل از انقلاب

 سلام وقت بخیر! شمارتونو از سایت برداشتم. یه سوالی داشتم که من پدرم قبل از انقلاب کارکرده ولی سابقه ثبت نشده و هیچ مدرکی برای اثبات هم نداریم. فقط این که چندین سال در معادن کار کرده است. آیا راهی هست برای اثبات ؟

دوره زمانی خیلی دوری است و باید مدارک مکتوب کافی داشته باشید تا بتوان به جایی رسید. با این وضعیتی که شما میفرمایید به نتیجه نمی توان رسید. باید قرارداد کاری یا پرینت حضور و غیاب داشته باشید که بعید است داشته باشید.


نظرات