شکایت با داشتن مدرکی مثل سابقه بیمه

 سلام من شاطر نانوایی سنگک تهران هستم. شکایت صاحب کارم اجاره سالش تمام شد من را انداخت بیرون. الان دو روز است سنگک 3 هزار تومان میده 5هزار تومان. پای من واریس داشت رفتم دکتر. دکتر نوشت که عمل کنه صاحب کارم نگذاشت پای چپ من بود اما الان بدتر شده پای راست من آنطور نبود. آن پای راست من مثل پای چپ شد. حقوقم کم داده به مدت یه سال همه مشتری و محل شاهد هستند. صبح تمام می گیرم تهران کار میکنم اطراف میدان خراسان. بیمه بودم تامین اجتماعی یه سال آنجا کار میکردم. تا دو روز پیش یعنی شنبه تا ظهر؟ 

الان شکایت تان چیست؟ بابت حقوق تان شکایت دارید یا بابت بیمه تان؟ اگر مدرک تان  شاهد هایی است که دارید به جایی نمی رسید. اما اگر بیمه تامین اجتماعی داشته اید می توانید بابت حقوق و مزایای تان مثل عیدی و سنوات و دیگر موارد شکایت کنید. 


نظرات