درخواست ازکارافتادگی به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی به علت کاهش شنوایی

 سلام وقت بخیر.ببخشید یک سوال داشتم خدمتتان .اگر کسی از یک گوش چهل درصد شنوایی داشته باشه و از گوشی دیگر شصت درصد آیا می تواند با سابقه هفده سال از کار افتادگی بگیرد .ممنون می شوم راهنمایی کنید؟ هفده سال بیمه دارم. همان گوش شصت درصد شنوایی هم اذیت می کند مگه هر گوش چقدر بایت افت داشته باشد تا از کار افتادگی بگیرید؟ ممنون می شوم راهنمایی کنید؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که اگر تنها بیماری گوشی داشته باشید یعنی مشکل ناشنوایی داشته باشید تنها در صورتی ازکارافتاده کلی می‌شوید که ه حد ناشنوایی باشید و اگر در حد ناشنوایی نباشید باید بیماری‌های دیگری داشته باشید تا با این بیماری جمع شود تا بتوانید از کار افتادگی کلی بگیرید. برای اینکه از کار افتاده کلی شوید باید ۶۶ درصد از کار افتادگی بگیرید. وضعیت فعلی شنوایی شما در حد ۶۶ درصد از کار افتادگی نمی‌باشد. تماً باید با بیماری‌های دیگر ترکیب شود تا بتوانید از کار افتاده کلی شوید و این ترکیب شدن باید به خوبی صورت پذیرد وگرنه به نتیجه نمی‌رسد.


نظرات