آیا تامین اجتماعی قانونی در زمینه بازنشستگی زودهنگام افراد دارای فرزند معلول دارد؟

 با سلام وشب بخیر! یک سوال داشتم افرادی که ۸ ماه دیگر بازنشسته میشوند و فرزند معلول دارند قانون برای تسریع در بازنشستگی سخنی دارد؟ من تحت پوشش تامین اجتماعی هستم و دخترم معلولیت ذهنی دارد؟ 

نه متاسفانه . در بیمه تامین اجتماعی داشتن فرزند معلول باعث تسریع در بازنشستگی نمی شود. تامین اجتماعی قانونی در این زمینه ندارد.


نظرات