آیا همکاری با برادر ناتنی کارگاه را خانوادگی می کند؟

 سلام روزتون بخیر آیا دو برادر ناتنی در کارگاه باشند ولی پدر آنها صاحب پروانه باشد بازهم کارگاه خانوادگی؟ بسیار ابهام در ماده ۱۸۸وجود دارد؟ نوشته افراد طبقه اول از فامیل. برادر ناتنی طبقه اول محسوب نمیشه؟ ممنون میشم بزرگوار جواب بنده رو بفرمایید؟ دوساله درگیر موضوع هستم. از پدر یکی هستیم، پرونده ما داستان داره؟ ممنون میشم پاسخ بنده رو بدید هرروز میگن میشه نمیشه میشه نمیشه؟! استاد اگه مبلغی باید تقدیم کنم بابت مشاوره بفرمایید تقدیم کنم؟ 

به نظر من اگر از پدر یکی باشید چون درجه یک از طبقه یک محسوب می‌شوید کارگاه خانوادگی می‌شود اگر از مادر یکی بودید دیگر جز این طبقه قرار نمی‌گرفت. به نظر من تعلق نمی گیرد.


نظرات