آیا برای دریافت دیه تصادف کروکی حادثه رانندگی هم می بایست موجود باشد؟

 ببخشید میخوام بدونم دکتر پزشک قانونی شکستگی و دررفتگی انگشت اول سمت چپ پای دخترم ارش دو درصد دیه کامل زده البته هنوز پرونده کامل نیست و پیش قاضی نرفته است. خواستم بدونم کم نزده ایا امکان داره بیشتر بشه ممنونتم؟ شرمنده خواستم ببینم پزشک قانونی ۲درصدنوشته برای دخترم ولی روزی که بهم زنگ زد راننده نیومد مامور پلیس راه که اومد بعد از چند روز جواب  کروکی این برگه را بهم داد حالا جوابشو باید برم پاسگاه خواستم ببینم با توجه به این برگه کروکی دیه به دخترم تعلق میگیره؟ بعد از این کروکی چی میشود ممنونتم؟ 

اگر بخواهند به این کروکی استناد کنند دیه تعلق نمی گیرد چون با ظاهرا نوشته است ارتباط آسیب وارده با تصادف مورد نظر به علت از بین رفتن مدارک اثبات نگردیده است و بنابراین اگر مدرک دیگری وجود نداشته باشد احتمالا قاضی رای نمی دهد و یا ممکن است بیمه رد کند.


نظرات