بازخرید مرخصی توسط کارگر

 با سلام و درود خدمت شما! در چاپخانه ای کار می کردم. حساب و کتاب سال 1402 به طور کامل تسویه شد. سنوات و عیدی و... تسویه شد و هیچ گونه قراردادی جهت سال جدید منعقد نگردیده است. در فروردین ماه سال جاری به شرح تصویر زیر در محل کار حاضر شدم و اردیبهشت ماه نیز بدون استفاده از هیچ گونه مرخصی در محل کار حاضر شدم.لازم به ذکر است که این همکاری فقط تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری بوده و من هم اکنون در محل خصوصی دیگری مشغول به کار می باشم. بحث مرخصی های استفاده شده و استفاده نشده به چه صورت می باشد. بحث روز کارگر به چه صورت می باشد؟ آیا این احتمال وجود دارد که کارفرما مرخصی روز کارگر را با توجه به مرخصی هایی که در فروردین ماه استفاده کرده ام بلا استفاده نماید؟

طبق قانون کار باید مبلغ مرخصی های استفاده نشده شما توسط کارفرما در هنگام تسویه حساب به شما پرداخت گردد. روز کارگر هم طبق قانون کار باید مرخصی حساب شود و هزینه آن پرداخت گردد.


نظرات